Scholing voor leraren
Home Curriculum Verbeeldend leren Praktijkgericht onderzoek Leren en lesgeven met ict Beoordeling
Videoproductie Sinds de eeuwwisseling verschijnen er steeds meer online videoplatforms voor leraren zoals www.leraar24.nl. Er is nog nauwelijks onderzocht wat leraren hiervan opsteken en wat voor profijt zij ervan hebben in hun dagelijkse werk. Enquêtegegevens over Leraar24 wijzen erop dat leraren deze web site wel waarderen, maar ook dat zij hem maar weinig benutten voor hun eigen professionalisering. Dit komt naar mijn idee doordat de getoonde videoclips leraren niet voldoende informatie geven om vanuit vakdidactisch oogpunt te beoordelen of zij soortgelijk onderwijs zelf ook zouden kunnen en willen geven (zie de betreffende presentatie). Voor zo’n beoordeling is ten eerste van belang wat er in videoclips wel of niet te zien is. Daarnaast is van invloed hoe het gefilmde onderwijs wordt getoond en hoeveel en wat voor ondersteunende informatie er wordt aangeboden. Ten derde gaan er van elk medium boodschappen uit over wat goed of slecht onderwijs is. Wat leraren opvalt in videoclips wordt echter ook beïnvloed door hun eigen achtergrond. Zowel factoren aan de kant van de zender als aan de kant van de ontvangers spelen dus een rol. Deze gedachtengang heb ik uitgewerkt in een denkkader. Wanneer u videoclips maakt over onderwijs en leren, kunt u dit denkkader gebruiken om na te gaan welke informatie leraren nodig hebben om het getoonde onderwijs vanuit vakdidactisch oogpunt te kunnen begrijpen en beoordelen en hoe die informatie het best in een clip kan worden verwerkt. Voor het begrip van de kijker is het bevorderlijk om de volgende “beeldkenmerken” aan te brengen: a. Handhaaf in de montage de chronologie van het lesverloop. b. Toon de instructies en de uitleg die de leraar geeft. c. Toon de interactie in de (vak)didactische driehoek. d. Toon verschillende perspectieven van verschillende actoren, met name leerlingen en leerkracht. e. Geef contextinformatie over de les, bij voorbeeld met behulp van voiceovers, ondertiteling, interviews. f. Houd rekening met conventies in beeldtaal. Meer informatie vindt u in een webinar van de Media & Learning Association.