Scholing voor leraren
Videoproductie Wat steken leraren ervan op wanneer zij lessen van collega’s op video bekijken? Allereerst is hiervoor van belang wat er in videoclips wel of niet te zien is. Daarnaast is van invloed hoe het gefilmde onderwijs wordt getoond en wat voor ondersteunende informatie er wordt gegeven. Ten derde gaan er van elk medium boodschappen uit over wat goed of slecht onderwijs is. Wat leraren opvalt in videoclips wordt echter ook beïnvloed door hun eigen achtergrond. Zowel factoren aan de kant van de zender als aan de kant van de ontvangers spelen dus een rol. Uit deze bevindingen heb ik aanbevelingen afgeleid voor het produceren van video over lesgeven. Zie het betreffende denkkader. Wanneer u videoclips maakt over onderwijs en leren, kunt u dit denkkader gebruiken om na te gaan welke informatie leraren nodig hebben om het getoonde onderwijs vanuit vakdidactisch oogpunt te kunnen begrijpen en beoordelen en hoe die informatie het best in een clip kan worden verwerkt. Voor het begrip van de kijker is het bevorderlijk om de volgende “beeldkenmerken” aan te brengen: a. Handhaaf in de montage de chronologie van het lesverloop. b. Toon de instructies en de uitleg die de leraar geeft. c. Toon de interactie in de (vak)didactische driehoek. d. Toon verschillende perspectieven van verschillende actoren, met name leerlingen en leerkracht. e. Geef contextinformatie over de les, bij voorbeeld met behulp van voiceovers, ondertiteling, interviews. f. Houd rekening met conventies in beeldtaal. Zie voor meer informatie Using Video to Develop Teaching, hfdst. 7.