Scholing voor leraren
Evaluatieonderzoek Evaluatieonderzoek maakt deel uit van ontwerponderzoek, maar levert ook een bijdrage aan kwaliteitszorg. In dit laatste geval speelt het zich meer af op sectie- en schoolniveau en valt het onder de verantwoordelijkheid van het middenkader. Bij trainingen en advies die zich uitsluitend richten op evaluatieonderzoek ligt de nadruk meer op onderwerpen rond onderzoeksopzet, analyse van gegevens over leervorderingen en -prestaties en schoolbeleid. Net als bij de training Ontwerponderzoek kunt u in overleg met mij relevante modulen uitkiezen.