Scholing voor leraren
Beoordelen van leren en leraren Elke beoordeling van leren heeft gevolgen voor de lerende: je zakt of slaagt en dat zegt iets over hoe je leert of hebt geleerd. Opbrengsten van leren zijn alleen te begrijpen en dus te beoordelen, wanneer men het proces kent dat eraan voorafgaat. Of het nu gaat om het leren van leerlingen of om het functioneren van leraren, een beoordeling deugt pas echt, wanneer hij de samenhang verheldert tussen WAT er is geleerd en HOE dat is gebeurd. Op dit uitgangspunt berusten mijn trainingen en advies over: Evalueren in de klas Aan de orde komt hoe vorderingen en leerprestaties van leerlingen valide beoordeeld kunnen worden, zodanig dat zij tijdig de feedback krijgen die zij nodig hebben om de gestelde leerdoelen te kunnen bereiken. Beoordelen van onderwijsbekwaamheid Ook de beoordeling van de onderwijsbekwaamheid van – aanstaande, beginnende en ervaren –leraren vraagt om een werkwijze die hen vooruit helpt in hun ontwikkeling. Bij training en advisering op beide gebieden reik ik principes, voorbeelden en oefeningen aan waardoor u een evaluatiepraktijk kunt ontwikkelen die niet alleen verantwoord, maar ook uitvoerbaar is.