Scholing voor leraren
Curriculumontwikkeling en kwaliteitszorg Het leraarsberoep stelt hoge eisen aan zijn beoefenaars. Om die te vervullen moeten lerarenopleidingen en opleidingsscholen samen werken aan curriculumontwikkeling en kwaliteitszorg. Bent u als lerarenopleider of schoolopleider actief in een leerplancommissie of bent u verantwoordelijk voor kwaliteitszorg, dan kunt u bij mij terecht voor training en advies m.b.t.: Curriculumontwikkeling Aan de orde komen o.a.: - bepalen en concretiseren van opleidingsdoelen - faseren en onderling afstemmen van studieonderdelen (vakstudie; taalbeheersing; algemene didactiek; vakdidatiek; stages; afstudeerproject) - bepalen van de studielast - schrijven van studiewijzers en handleidingen Kwaliteitszorg Hierbij staan het kiezen, ontwerpen en toepassen van procedures en instrumenten (zoals vragenlijsten, interviews en check lists) voor kwaliteitszorg centraal. Door uw deskundigheidsbevordering op deze onderwerpen kan uw school of opleiding het volgende bereiken: - beter opgeleide leraren - hechtere samenwerking tussen opleiding en opleidingsschool - degelijke kwaliteitszorg Dit scholingsaanbod berust op jaren van ontwikkelwerk en onderzoek, waarbij de volgende principes voor het opleiden van leraren hun waarde bewezen hebben.