Scholing voor leraren
Home Curriculum Verbeeldend leren Praktijkgericht onderzoek Leren en lesgeven met ict Beoordeling
Verbeeldend Leren door Leraren Met behulp van video je werk in de klas onder de loep nemen en verbeteren: daarover gaat Verbeeldend Leren door Leraren (VLL). Video als opleidingsmedium bestaat al zo’n halve eeuw, maar door de digitalisering ervan zijn de gebruiksmogelijkheden enorm toegenomen. Met video kunnen leraren snel en doeltreffend zicht krijgen op hoe zij het leren van hun leerlingen bevorderen dan wel belemmeren. Met video kunnen leraren niet alleen van hun eigen werk leren, maar ook van dat van collega’s. Door bij elkaar “in de keuken te kijken” kunnen zij hun praktijkkennis delen. Door het collegiale gesprek hierover te verbinden met wat er uit onderzoek bekend is over effectief lesgeven kunnen zij hun praktijkkennis verder verrijken. Door lesopnamen doelgericht te analyseren met behulp van kijkwijzers of richtvragen vergroten zij de kwaliteit en effectiviteit van hun onderwijs. Deze benadering heb ik ontwikkeld zowel voor lerarenteams in scholen als voor lerarenopleidingen. Momenteel verzorg ik trainingen en advies m.b.t.: Peer coaching met video Afhankelijk van de bestaande situatie en leerwensen in uw school of opleiding is een maatwerktraject mogelijk met vier dagdelen training als kern. Hierbij ontwikkelen de deelnemers de volgende vaardigheden: - lessen op video opnemen en fragmenten eruit monteren - feedback geven en ontvangen aan de hand van lesfragmenten - kijkwijzers gebruiken en zelf maken - het geleerde toepassen in de eigen lessen Videoproductie Wanneer video’s over leren en lesgeven ook voor anderen bedoeld zijn dan de leraar die de les geeft, moeten ze qua vorm en inhoud aan hogere eisen voldoen. In deze training voor gevorderden leert u wat deze eisen zijn en hoe u ervoor zorgt dat uw eigen videoproducties leerzaam zijn voor anderen. Scholing van opleiders in videogebruik Wilt u videogebruik structureel invoeren in opleidingsprogramma’s, dan is het zaak om duidelijke leerdoelen te kiezen, haalbare leertrajecten uit te zetten en deze te ondersteunen met geschikte faciliteiten (hardware, software, handleidingen enz.). Met het oog daarop kunt u een adviestraject met mij afspreken.
Verbeeldend leren