Scholing voor leraren
Literatuurstudie naar Verbeeldend Leren door Leraren Ter onderbouwing van videogebruik voor de opleiding en professionalisering van leraren heb ik verschillende literatuurstudies uitgevoerd uitgaand van de vraag: Wat, hoe en onder welke voorwaarden leren leraren met behulp van digitale video? Het beschikbare onderzoek laat zien dat leraren die hun werk analyseren met behulp van video overgaan op meer activerende werkwijzen. Hun directe instructie wordt effectiever. Zij zijn minder zelf aan het woord en prikkelen hun leerlingen door een meer open en diepgaande manier van vragen stellen tot leren met inzicht. Zij geven meer doelgerichte feedback, passen hun reacties meer aan de inbreng van leerlingen aan en experimenteren met nieuwe werkwijzen die de kwaliteit van het leren verhogen. Over de eerste literatuurstudie verscheen de brochure Verbeelden van onderwijsbekwaamheid bij het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit. Een samenvatting is hier te downloaden. Informatie over deze literatuurstudie vindt u ook in een presentatie die ik gaf tijdens een conferentie van de European Association for Research on Learning and Instruction (Earli). Hieruit is een artikel voortgekomen in Beiträge zur Lehrerbildung. Zie voor de meest recente bevindingen Using Video to Develop Teaching, hfdst. 2 en hfdst. 3.