Scholing voor leraren
Home Curriculum Verbeeldend leren Praktijkgericht onderzoek Leren en lesgeven met ict Beoordeling
Literatuurstudie naar Verbeeldend Leren door Leraren Ter onderbouwing van videogebruik voor de opleiding en professionalisering van leraren werk ik aan een literatuurstudie uitgaand van de vraag: Wat, hoe en onder welke voorwaarden leren leraren met behulp van digitale video? Hierover verscheen de brochure Verbeelden van onderwijsbekwaamheid bij het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit. Een samenvatting is hier te downloaden. Het beschikbare onderzoek naar opleiding en professionalisering m.b.v. digitale video laat zien dat leraren hierdoor niet alleen anders over hun dagelijkse werk gaan denken, maar dat zij ook hun handelen in de les veranderen. Zij gaan hun lessen preciezer analyseren doordat zij meer gaan letten op hoe het leren van hun leerlingen verloopt. Zij benoemen en interpreteren duidelijker vanuit vakdidactisch oogpunt wat voor invloed hun eigen optreden heeft op het leren van de leerlingen en met name in welke opzichten dat optreden bevorderlijk of belemmerend is. Ook gaan zij meer tijd en aandacht besteden aan lesvoorbereiding om meer variatie in de les te brengen en leerlingen te helpen misvattingen en struikelblokken te overwinnnen. In hun lesgeven gaan leraren die hun werk analyseren met behulp van video over op meer activerende werkwijzen. Hun directe instructie wordt effectiever. Zij zijn minder zelf aan het woord en prikkelen hun leerlingen door een meer open en diepgaande manier van vragen stellen meer tot leren met inzicht. Zij geven meer en meer doelgerichte feedback, passen hun reacties meer aan de inbreng van leerlingen aan en experimenteren meer met nieuwe werkwijzen die de kwaliteit van het leren verhogen. Uitgebreidere informatie over deze literatuurstudie vindt u in een presentatie die ik gaf tijdens een conferentie van de European Association for Research on Learning and Instruction (Earli). Hieruit is een artikel voortgekomen in Beiträge zur Lehrerbildung. .