Scholing voor leraren
Curriculum vitae Na opleidingen als vertaler, leraar en onderwijspsycholoog werkte ik als leraar Engels, Nederlands en maatschappijleer in diverse schooltypen en onderwijsinstellingen. Ik ben gepromoveerd op een longitudinaal onderzoek naar de organisatie, didactiek en leereffecten van de Utrechtse universitaire lerarenopleiding. Sindsdien werkte ik als lerarenopleider bij het Instituut voor Leraar en School van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (ILS-HAN), als projectleider bij de Vereniging Hogescholen (voorheen HBO-Raad) en als lector bij Iselinge Hogeschool te Doetinchem (zie mijn lectorale rede). Verder was ik hoofddocent bij de Radboud Docentenacademie te Nijmegen en de masteropleidingen Leren en Innoveren en Educational Leadership van Saxion Hogeschool. Ontwikkeling en onderzoek van onderwijs gaan bij mij hand in hand. Ik was verantwoordelijk voor de invoering van de lio-stage in de tweedegraads lerarenopleidingen in Gelderland, de landelijke visitatie van de tweedegraads lerarenopleidingen onder voorzitterschap van oud-staatssecretaris Nel Ginjaar-Maas en de evaluatie van zij-instroomtrajecten in het kader van Educatief Partnerschap (EPS), het landelijke vernieuwingsproject van de lerarenopleidingen in het HBO. Van mijn hand verschenen o.a. het handboek opleidingsdidactiek Voor de klas. Voorbereidingen op de praktijk en Film en bespreek je les. Stappenplan videocoaching door leraren en Verbeelden van onderwijsbekwaamheid, een literatuurstudie naar het gebruik van digitale video ten behoeve van opleiding en professionele ontwikkeling van leraren. Zie voor meer informatie mijn publicaties. Mijn werk is bekend in binnen- en buitenland en werd herhaaldelijk onderscheiden. Voor het wetenschappelijke artikel over mijn promotieonderzoek “Can Teacher Education Make A Difference?” (in 2005 verschenen in American Educational Research Journal) ontving ik samen met Fred Korthagen de Exemplary Research Award 2006 van de divisie Lerarenopleiding van de American Educational Research Association (AERA). Voor het wetenschappelijke artikel “Promoting Versatility in Mentor Teachers” (in 2008 verschenen in Teaching and Teacher Education) ontving ik samen met Frank Crasborn, Paul Hennissen, Fred Korthagen en Theo Bergen de Distinguished Research Award van de Amerikaanse Association of Teacher Educators (ATE). Van de Vereniging van Lerarenopleiders in Nederland en Vlaanderen (VELON/VELOV) ontving ik meerdere malen de Gerard M. Willemsprijs voor het beste artikel in het VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders.