Scholing voor leraren
Home Curriculum Verbeeldend leren Praktijkgericht onderzoek Leren en lesgeven met ict Beoordeling
Zij-instroomtrajecten en verkorte opleidingen De verworvenheden van de Nederlandse lerarenopleidingen zijn onder druk komen te staan door de sinds 1995 gegroeide lerarentekorten. Opeenvolgende regeringen hebben deze lange tijd genegeerd. Pas sinds de eeuwwisseling zijn zij-instroomtrajecten ingevoerd om nieuwe routes naar het lerarenberoep te openen voor mensen die vanuit een ander beroep naar dat van leraar willen overgaan. Dit gebeurde in het kader van Educatief Partnerschap (EPS), een landelijk vernieuwingsproject van de lerarenopleidingen in het HBO. Als onderzoekscoördinator van dit project gaf ik de EPS-reeks  uit, waarin veel ontwikkelwerk voor de zij-instroomtrajecten is gedocumenteerd. Uit dit werk is o.a. het door mij begeleide promotieonderzoek van Anke Tigchelaar Addressing Second-career Teachers’ Earlier Experiences voortgekomen over opleidingsdidactiek speciaal voor zij- instromers. Met de bestrijding van de lerarentekorten ontstonden ook verkorte opleidingen zoals Eerst de klas  (www.eerstdeklas.nl) en Onderwijstraineeships (http://www.onderwijstraineeship.nl/), HBO- “kopopleidingen” en universitaire minoren. Hierbij wordt wel gesuggereerd dat “leren op de werkplek” een voldoende voorwaarde zou zijn voor de bekwaamheidsverwerving als leraar en niet slechts een noodzakelijke. Deze suggestie houdt echter weinig stand in het licht van het beschikbare onderzoek. Het lijkt erop dat in Nederland veel zij-instromers na verloop van tijd toch weer uitvallen uit het beroep.