Scholing voor leraren
Leren en lesgeven met ICT Elektronische leeromgevingen en multimedia zijn inmiddels gemeengoed geworden buiten en binnen de school, maar worden ze eigenlijk op leerzame manieren gebruikt? En wat is daarvoor nodig? In de training Multimediagebruik leert u zelf multimediaal leermateriaal maken volgens ontwerpregels die zijn voortgekomen uit onderzoek naar hoe mensen leren met behulp van beeldschermen. Interactie in groepsverband blijft de basis van het leren, maar doordat leerlingen en leraren nu ook los van tijd en plaats kunnen communiceren, verandert de verhouding tussen wat er binnen en buiten de klas gebeurt. “Blended learning” – gemengde leeromgevingen – maakt het mogelijk leren in groepsverband en leren op afstand op elkaar af te stemmen. Door het gebruik van beeld en geluid naast tekst maken multimedia de leerinhoud toegankelijk vanuit meerdere invalshoeken. Deze beide ontwikkelingen bieden kansen om leerlingen meer te activeren en leren met inzicht te stimuleren.